Overgewicht of obesitas komt veel voor en dit aantal stijgt nog steeds. Bij kinderen kan overgewicht of obesitas veel impact hebben voor zowel nu als later (pesten, laag zelfbeeld, allerlei gezondheidsproblemen zoals een slechte conditie, pijnlijke gewrichten, vergroot risico op o.a. suikerziekte en hart- en vaatziekten). Daarom is het zo ontzettend belangrijk om iets aan overgewicht of obesitas te doen!

De kinderfysiotherapeut werkt met uw kind aan een op maat gemaakt beweegprogramma, waarbij samen gewerkt wordt met een diëtist en/of indien nodig een orthopedagoog, gedragsdeskundige of de kinderarts.

Door meer bewegen en beter te letten op voeding, voelt een kind zich fijner, fitter en wordt de gezondheid verhoogd!

Er wordt, waar mogelijk, tot het niveau van de beweegnormen voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar gestreefd naar het ontwikkelen en in stand houden van een actieve leefstijl en het verhogen van de fitheid. Daarnaast zal de fysiotherapeut aandacht besteden aan het inspanningsvermogen en de spierfunctie, mochten dit voor het kind beperkende factoren zijn voor het opbouwen en/of onderhouden van een actieve leefstijl.

Uw kind kan mogelijk in een groepje trainen, of als uw kind liever alleen traint is dit ook mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Voor deelname, zowel individueel als groepsgewijs heeft uw kind een verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig. Uw huisarts kan uw kind onderzoeken of er mogelijk lichamelijke oorzaken zijn/ risicofactoren aanwezig zijn van het overgewicht bij uw kind.