Sensorische prikkelverwerking ook wel sensorische informatie verwerking genoemd.

Wanneer u vermoedt dat uw baby, peuter/kleuter of schoolkind vastloopt door prikkels in het dagelijks leven, kunt u zich aanmelden voor ons prikkelverwerkingsteam.

Heeft uw kind of baby, moeite met het verwerken van informatie via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast, evenwicht of lichaamsprikkels?

Het kan zijn dat dit problemen zijn bij het verwerken van informatie vanuit de zintuigen, ook wel problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) genoemd. Voor diagnostiek en advies beschikt Kinderfysiotherapie Het Plein over een gespecialiseerd prikkelverwerkingsteam.

Het team ziet kinderen en zuigelingen met of zonder (motorische) ontwikkelingsproblemen waarbij het vermoeden is dat zij problemen in het dagelijks leven ervaren als gevolg van problemen in de zintuigelijke prikkelverwerking.

Problemen die passen bij de prikkelverwerking problematiek zijn bijvoorbeeld:

 • Onrustige baby/ huilbaby
 • Moeite met slapen
 • Prematuur geboren baby’s (regulatie problemen)
 • Dysmatuur geboren baby’s (regulatie problemen)
 • Moeite met verandering
 • Het vervelend vinden van zelfverzorgingstaken (tandenpoetsen, afdrogen, haren wassen)
 • Moeite hebben met prikkels in de omgeving (zoals geluid)
 • Problemen aandacht
 • Chaotische manier van werken
 • Angstig voor schommelen, klimmen etc.
 • Kieskeurig met kleding, soort voedsel
 • Niet graag aangeraakt willen worden
 • Niet goed stil kunnen zitten, veel wiebelen en friemelen
 • Vaak dingen in de mond stoppen of op voorwerpen bijten

Het kan zijn dat een kind alleen prikkelverwerkingsproblemen heeft, maar vaak zien we kinderen in combinatie met andere diagnoses, zoals cerebrale parese, autisme, adhd of andere ontwikkelingsproblematieken. Vroeg herkenning van prikkelverwerkingsproblemen kan zowel voor de ouder als het kind als zeer aangenaam worden ervaren.

Aanpak

Doel van de screening is het in kaart brengen van belemmeringen in de dagelijkse leven en bepalen of deze voortkomen uit problemen met de prikkelverwerking.

Tijdens het consult met de kinderfysiotherapeut wordt bekeken of uw kind baat heeft bij een screening. Bij 0 tot 2 jarigen vindt dit consult aan huis plaats.

Wanneer een screening zinvol is, ontvangt u vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten.

De vragenlijsten zijn verschillend per leeftijdscategorie, ook is er een vragenlijst voor leerkrachten, wanneer de hulpvraag zich voornamelijk op school afspeelt.

Naar aanleiding van de vragenlijsten zal er soms een observatie in de klas plaatsen, of bij u thuis. Bij de observatie is zowel aandacht voor de zorgvragen als voor de sterke kanten van uw kind. Het team screent op aanwijzingen van problemen met de Sensorische Informatieverwerking (SI).

Wanneer blijkt dat andere problemen dan de Sensorische Informatieverwerking op de voorgrond staan, kan het zijn dat de kinderfysiotherapeut u (eerst) doorverwijst.

Bij een vervolgbehandeling kunt u denken aan tips en begeleiding van uw kind bij het leren omgaan met prikkels, maar ook advies aan ouders en leerkrachten. Bij zuigelingen zal de begeleiding vooral bestaan uit het coachen van de ouders.

Team

Alle kinderfysiotherapeuten hebben hun opleiding tot SI therapeut gevolgd bij Anders Kijken naar Kinderen.

Eventueel kan er een prelogopediste en een diëtiste worden ingeschakeld die eveneens SI geschoold zijn.

Brochure Prikkelverwerking