Hulpvraag

Onze kinderfysiotherapeuten onderzoeken, behandelen en begeleiden kinderen van 0 tot 16 jaar (en hun ouders) op een plezierige en kindvriendelijke wijze. De kinderfysiotherapeut stimuleert het bewegen van uw kind gericht op het motorisch functioneren en het spelenderwijs ontwikkelen. Door verschillende omstandigheden kan een kind problemen hebben met bewegen, waardoor bepaalde activiteiten of vaardigheden niet goed uitgevoerd kunnen worden. Dan kun je de kinderfysiotherapeuten van Het Plein in Duiven inschakelen.

 

Aanmelding en behandeling

Wanneer je je kind aanmeldt bij onze praktijk wordt er een afspraak gemaakt voor een intake/screening, waarin wij de hulpvraag van zowel u als uw kind helder in kaart proberen te brengen. De kinderfysiotherapeut onderzoekt en krijgt een volledig beeld van de motorische functies, activiteiten en mogelijkheden van uw kind om deel te nemen (participeren) aan activiteiten die bij zijn/haar leeftijd en interesse passen. Het bepalen van het motorische niveau door middel van gestandaardiseerde tests kan een onderdeel hiervan uitmaken. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met u en uw kind en stelt samen met u een behandelplan op. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

 

Locatie

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt ook vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. Hiervoor is echter wel een verwijzing nodig, voor behandeling in de praktijk is dit niet het geval. Wij werken eveneens op scholen, dit is afhankelijk van de hulpvraag en verschilt per school. Een extra verwijzing hiervoor is niet noodzakelijk.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

 

Prakijkregels

Lees hier verder

De kinderfysiotherapeuten staan in het B.I.G. en C.K.R. register ingeschreven